חברי הלהקה

מיכל שחר
משה אביגדור
גל
שחר
אייב דורון

בחר אחד מחברי הלהקה על מנת להתחיל